BEMUTATKOZÁS


Munkajog illetve munkaügyi kapcsolatok szakértőjeként dr. Viszló László ügyvéd több mint három évtizede foglalkozik intenzíven az adott jogterülettel. A kilencvenes évek közepén tagja volt a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálatnak, az alternatív szakszervezeti mozgalmak indulását követően közel egy évtizedig a PDSZ munkajogászaként is dolgozott.

1998 óta a Dr. Viszló Ügyvédi Iroda tulajdonosa. Az iroda tevékenysége a munkajog leglényegesebb területeire terjed ki, piaci szféra mellett a köztisztviselőket és a közalkalmazottakat érintő összes munkajogi probléma peren kívüli vagy peres rendezése tartozik az ellátandó feladatai közé. Tartós megbízói körében Költségvetési Szervek és Gazdasági Társaságok tartoznak. Az intézményi tartós képviselet mellett eseti munkáltatói és munkavállalói képviseletet is ellát. Az iroda tevékenysége többségében a köznevelés, az egészségügy, a szociális szféra és a közművelődés munkaügyi problémáira terjed ki. Ezen belül kiemelten kezelt terület a csoportos létszámcsökkentésből, ill. a kiszervezésből eredő munkaügyi konfliktusok feloldása, kollektív szerződések tervezetének elkészítése, a kollektív szerződéses tárgyalásokon a munkáltatói oldal képviselete.

Az iroda nagy súlyt fektet a prevencióra, azaz a jogi munka egyik leglényegesebb elemének a megelőzést, a megfelelő előzetes jogi tanácsadást és tájékoztatást tartja. Különösen a munkaviszony felmondásának vagy azonnali felmondásának precíz előkészítésével, illetve alternatív munkaviszony megszűntetési módok kidolgozásával megelőzhető, hogy egy-egy elhamarkodott munkáltatói intézkedés következményeként milliós nagyságrendű kártérítés fizetésére kerüljön sor.

Ugyancsak fontos szempont, hogy a munkavállalók kizárólag akkor indítsanak munkaügyi pert ha az megalapozott és megfelelően elő van készítve. Ehhez nyújthat segítséget a szakmailag felkészült jogi képviselő. Az illetékkötelezettség bevezetése a munkaügyi perekben növelte a munkavállalók anyagi kockázatát, ennek minimalizálásában ugyancsak segítséget nyújthat a megfelelő jogi képviselet.